לקוחות נכבדים, ניתן לרכוש כרטיסים בקופה בלבד.

פרטים על המופע
 
מופע של הזמרת "דקלה" סיפור אופטימי
 
בתאריך 24/02/18 | יום שבת | בשעה 21:00
 
מחיר רגיל לכרטיס הוא 70 ₪ | מחיר כרטיס בערב המופע 85 ₪
 
ניתן לרכוש כרטיסים בהיכל התרבות טלפון 02-9908642
 

בחירת מקומות
 
1 שורה 1 כיסא 1 - 70.00שורה 1 כיסא 2 - 70.00שורה 1 כיסא 3 - 70.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 1 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 8 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 1 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 24 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 1 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 29 - 70.00שורה 1 כיסא 30 - 70.00שורה 1 כיסא 31 - 70.00שורה 1 כיסא 32 - 70.00שורה 1 כיסא 33 - 70.00שורה 1 כיסא 34 - 70.00
2 שורה 2 כיסא 1 - 70.00שורה 2 כיסא 2 - 70.00שורה 2 כיסא 3 - 70.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 2 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 24 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 2 כיסא 33 - 70.00שורה 2 כיסא 34 - 70.00שורה 2 כיסא 35 - 70.00שורה 2 כיסא 36 - 70.00שורה 2 כיסא 37 - 70.00
3 שורה 3 כיסא 1 - 70.00שורה 3 כיסא 2 - 70.00שורה 3 כיסא 3 - 70.00שורה 3 כיסא 4 - 70.00שורה 3 כיסא 5 - 70.00שורה 3 כיסא 6 - 70.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 3 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 18 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 3 כיסא 39 - 70.00שורה 3 כיסא 40 - 70.00שורה 3 כיסא 41 - 70.00שורה 3 כיסא 42 - 70.00
4 שורה 4 כיסא 1 - 70.00שורה 4 כיסא 2 - 70.00שורה 4 כיסא 3 - 70.00שורה 4 כיסא 4 - 70.00שורה 4 כיסא 5 - 70.00שורה 4 כיסא 6 - 70.00שורה 4 כיסא 7 - 70.00שורה 4 כיסא 8 - 70.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 4 כיסא 39 - 70.00שורה 4 כיסא 40 - 70.00שורה 4 כיסא 41 - 70.00שורה 4 כיסא 42 - 70.00שורה 4 כיסא 43 - 70.00שורה 4 כיסא 44 - 70.00שורה 4 כיסא 45 - 70.00שורה 4 כיסא 46 - 70.00
5 שורה 5 כיסא 1 - 70.00שורה 5 כיסא 2 - 70.00שורה 5 כיסא 3 - 70.00שורה 5 כיסא 4 - 70.00שורה 5 כיסא 5 - 70.00שורה 5 כיסא 6 - 70.00שורה 5 כיסא 7 - 70.00שורה 5 כיסא 8 - 70.00שורה 5 כיסא 9 - 70.00שורה 5 כיסא 10 - 70.00מושב תפוסמושב תפוסשורה 5 כיסא 13 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 5 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 26 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 5 כיסא 43 - 70.00שורה 5 כיסא 44 - 70.00שורה 5 כיסא 45 - 70.00שורה 5 כיסא 46 - 70.00שורה 5 כיסא 47 - 70.00שורה 5 כיסא 48 - 70.00שורה 5 כיסא 49 - 70.00שורה 5 כיסא 50 - 70.00שורה 5 כיסא 51 - 70.00שורה 5 כיסא 52 - 70.00
6 שורה 6 כיסא 1 - 70.00שורה 6 כיסא 2 - 70.00שורה 6 כיסא 3 - 70.00שורה 6 כיסא 4 - 70.00שורה 6 כיסא 5 - 70.00שורה 6 כיסא 6 - 70.00שורה 6 כיסא 7 - 70.00שורה 6 כיסא 8 - 70.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 24 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 32 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 35 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 38 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 39 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 44 - 70.00שורה 6 כיסא 45 - 70.00שורה 6 כיסא 46 - 70.00שורה 6 כיסא 47 - 70.00שורה 6 כיסא 48 - 70.00שורה 6 כיסא 49 - 70.00שורה 6 כיסא 50 - 70.00שורה 6 כיסא 51 - 70.00שורה 6 כיסא 52 - 70.00
7 שורה 7 כיסא 1 - 70.00שורה 7 כיסא 2 - 70.00שורה 7 כיסא 3 - 70.00שורה 7 כיסא 4 - 70.00שורה 7 כיסא 5 - 70.00שורה 7 כיסא 6 - 70.00שורה 7 כיסא 7 - 70.00שורה 7 כיסא 8 - 70.00שורה 7 כיסא 9 - 70.00שורה 7 כיסא 10 - 70.00מושב תפוסשורה 7 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 14 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 18 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 25 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 36 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 45 - 70.00שורה 7 כיסא 46 - 70.00שורה 7 כיסא 47 - 70.00שורה 7 כיסא 48 - 70.00שורה 7 כיסא 49 - 70.00שורה 7 כיסא 50 - 70.00שורה 7 כיסא 51 - 70.00
8 שורה 8 כיסא 1 - 70.00שורה 8 כיסא 2 - 70.00שורה 8 כיסא 3 - 70.00שורה 8 כיסא 4 - 70.00שורה 8 כיסא 5 - 70.00שורה 8 כיסא 6 - 70.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 8 כיסא 33 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 8 כיסא 46 - 70.00שורה 8 כיסא 47 - 70.00שורה 8 כיסא 48 - 70.00שורה 8 כיסא 49 - 70.00שורה 8 כיסא 50 - 70.00
9 שורה 9 כיסא 1 - 70.00שורה 9 כיסא 2 - 70.00שורה 9 כיסא 3 - 70.00שורה 9 כיסא 4 - 70.00שורה 9 כיסא 5 - 70.00שורה 9 כיסא 6 - 70.00שורה 9 כיסא 7 - 70.00שורה 9 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 24 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 9 כיסא 35 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 36 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 9 כיסא 44 - 70.00שורה 9 כיסא 45 - 70.00שורה 9 כיסא 46 - 70.00שורה 9 כיסא 47 - 70.00שורה 9 כיסא 48 - 70.00
10 מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 10 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 24 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 10 כיסא 32 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 10 כיסא 45 - 70.00שורה 10 כיסא 46 - 70.00שורה 10 כיסא 47 - 70.00שורה 10 כיסא 48 - 70.00שורה 10 כיסא 49 - 70.00
11 שורה 11 כיסא 1 - 70.00שורה 11 כיסא 2 - 70.00שורה 11 כיסא 3 - 70.00שורה 11 כיסא 4 - 70.00שורה 11 כיסא 5 - 70.00שורה 11 כיסא 6 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 23 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 11 כיסא 43 - 70.00שורה 11 כיסא 44 - 70.00שורה 11 כיסא 45 - 70.00שורה 11 כיסא 46 - 70.00שורה 11 כיסא 47 - 70.00
12 שורה 12 כיסא 1 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 2 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 3 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 4 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 5 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 6 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 27 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 28 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 29 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 31 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 32 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 35 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 36 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 37 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 38 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 39 - מושב תפוס
13 מושב תפוסמושב תפוסשורה 13 כיסא 3 - 70.00שורה 13 כיסא 4 - 70.00שורה 13 כיסא 5 - 70.00שורה 13 כיסא 6 - 70.00מושב תפוסשורה 13 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 9 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 13 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 13 כיסא 24 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 13 כיסא 27 - 70.00שורה 13 כיסא 28 - 70.00שורה 13 כיסא 29 - 70.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 13 כיסא 34 - 70.00שורה 13 כיסא 35 - 70.00
14 שורה 14 כיסא 1 - 70.00שורה 14 כיסא 2 - 70.00שורה 14 כיסא 3 - 70.00שורה 14 כיסא 4 - 70.00שורה 14 כיסא 5 - 70.00שורה 14 כיסא 6 - 70.00שורה 14 כיסא 7 - 70.00שורה 14 כיסא 8 - 70.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 14 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 14 כיסא 16 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 14 כיסא 21 - 70.00שורה 14 כיסא 22 - 70.00שורה 14 כיסא 23 - 70.00שורה 14 כיסא 24 - 70.00שורה 14 כיסא 25 - 70.00שורה 14 כיסא 26 - 70.00שורה 14 כיסא 27 - 70.00שורה 14 כיסא 28 - 70.00שורה 14 כיסא 29 - 70.00שורה 14 כיסא 30 - 70.00שורה 14 כיסא 31 - 70.00
15 שורה 15 כיסא 1 - 70.00שורה 15 כיסא 2 - 70.00שורה 15 כיסא 3 - 70.00שורה 15 כיסא 4 - 70.00שורה 15 כיסא 5 - 70.00שורה 15 כיסא 6 - 70.00שורה 15 כיסא 7 - 70.00שורה 15 כיסא 8 - 70.00שורה 15 כיסא 9 - 70.00שורה 15 כיסא 10 - 70.00שורה 15 כיסא 11 - 70.00שורה 15 כיסא 12 - 70.00שורה 15 כיסא 13 - 70.00שורה 15 כיסא 14 - 70.00שורה 15 כיסא 15 - 70.00שורה 15 כיסא 16 - 70.00שורה 15 כיסא 17 - 70.00שורה 15 כיסא 18 - 70.00
16 שורה 16 כיסא 1 - 70.00שורה 16 כיסא 2 - 70.00שורה 16 כיסא 3 - 70.00שורה 16 כיסא 4 - 70.00שורה 16 כיסא 5 - 70.00שורה 16 כיסא 6 - 70.00שורה 16 כיסא 7 - 70.00שורה 16 כיסא 8 - 70.00שורה 16 כיסא 9 - 70.00שורה 16 כיסא 10 - 70.00שורה 16 כיסא 11 - 70.00שורה 16 כיסא 12 - 70.00שורה 16 כיסא 13 - 70.00
המושבים שנבחרו
סה"כ כרטיסים:


סה"כ: 0.00

פרטי מזמין
 
 שם פרטי                    שם משפחה   
 
 טלפון 
-         דואר אלקטרוני 
 
פרטי תשלום
 
מספר תשלומים
מספר כרטיס אשראי
תאריך תפוגה
3-4 ספרות אחרונות בגב הכרטיס