לקוחות נכבדים, ניתן לרכוש כרטיסים בקופה בלבד.

פרטים על ההצגה
 
מיומנה זרמים 
 
תאריך 10.3.18 | יום מוצ"ש | שעה 20:00
 
מחיר כרטיס מכירה מוקדמת 85 ₪ | מחיר כרטיס בערב ההופעה 95 ₪
 
ניתן לרכוש כרטיסים בהיכל התרבות טלפון 02-9908642
 

בחירת מקומות
 
1 מושב תפוסמושב תפוסשורה 1 כיסא 3 - 85.00שורה 1 כיסא 4 - 85.00שורה 1 כיסא 5 - 85.00שורה 1 כיסא 6 - 85.00שורה 1 כיסא 7 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 1 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 1 כיסא 13 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 1 כיסא 26 - 85.00שורה 1 כיסא 27 - 85.00שורה 1 כיסא 28 - 85.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוס
2 מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 2 כיסא 4 - 85.00שורה 2 כיסא 5 - 85.00שורה 2 כיסא 6 - 85.00שורה 2 כיסא 7 - 85.00שורה 2 כיסא 8 - 85.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 2 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 2 כיסא 25 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 2 כיסא 31 - 85.00שורה 2 כיסא 32 - 85.00שורה 2 כיסא 33 - 85.00שורה 2 כיסא 34 - 85.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוס
3 מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 3 כיסא 4 - 85.00שורה 3 כיסא 5 - 85.00שורה 3 כיסא 6 - 85.00שורה 3 כיסא 7 - 85.00שורה 3 כיסא 8 - 85.00שורה 3 כיסא 9 - 85.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 3 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 24 - מושב תפוסשורה 3 כיסא 25 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 3 כיסא 35 - 85.00שורה 3 כיסא 36 - 85.00שורה 3 כיסא 37 - 85.00שורה 3 כיסא 38 - 85.00שורה 3 כיסא 39 - 85.00שורה 3 כיסא 40 - 85.00שורה 3 כיסא 41 - 85.00שורה 3 כיסא 42 - 85.00
4 מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 4 כיסא 6 - 85.00שורה 4 כיסא 7 - 85.00שורה 4 כיסא 8 - 85.00שורה 4 כיסא 9 - 85.00שורה 4 כיסא 10 - 85.00שורה 4 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 23 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 4 כיסא 35 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 36 - מושב תפוסשורה 4 כיסא 37 - 85.00שורה 4 כיסא 38 - 85.00שורה 4 כיסא 39 - 85.00שורה 4 כיסא 40 - 85.00שורה 4 כיסא 41 - 85.00שורה 4 כיסא 42 - 85.00שורה 4 כיסא 43 - 85.00שורה 4 כיסא 44 - 85.00שורה 4 כיסא 45 - 85.00שורה 4 כיסא 46 - 85.00
5 מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 5 כיסא 6 - 85.00שורה 5 כיסא 7 - 85.00שורה 5 כיסא 8 - 85.00שורה 5 כיסא 9 - 85.00שורה 5 כיסא 10 - 85.00שורה 5 כיסא 11 - 85.00שורה 5 כיסא 12 - 85.00מושב תפוסשורה 5 כיסא 14 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 5 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 22 - מושב תפוסמושב תפוסשורה 5 כיסא 24 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 5 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 35 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 36 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 37 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 38 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 39 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 40 - מושב תפוסשורה 5 כיסא 41 - 85.00שורה 5 כיסא 42 - 85.00שורה 5 כיסא 43 - 85.00שורה 5 כיסא 44 - 85.00שורה 5 כיסא 45 - 85.00שורה 5 כיסא 46 - 85.00שורה 5 כיסא 47 - 85.00שורה 5 כיסא 48 - 85.00שורה 5 כיסא 49 - 85.00שורה 5 כיסא 50 - 85.00שורה 5 כיסא 51 - 85.00שורה 5 כיסא 52 - 85.00
6 מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 6 - 85.00שורה 6 כיסא 7 - 85.00שורה 6 כיסא 8 - 85.00שורה 6 כיסא 9 - 85.00שורה 6 כיסא 10 - 85.00שורה 6 כיסא 11 - 85.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 17 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 6 כיסא 26 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 6 כיסא 42 - 85.00שורה 6 כיסא 43 - 85.00שורה 6 כיסא 44 - 85.00שורה 6 כיסא 45 - 85.00שורה 6 כיסא 46 - 85.00שורה 6 כיסא 47 - 85.00שורה 6 כיסא 48 - 85.00שורה 6 כיסא 49 - 85.00שורה 6 כיסא 50 - 85.00שורה 6 כיסא 51 - 85.00שורה 6 כיסא 52 - 85.00
7 מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 4 - 85.00שורה 7 כיסא 5 - 85.00שורה 7 כיסא 6 - 85.00שורה 7 כיסא 7 - 85.00שורה 7 כיסא 8 - 85.00שורה 7 כיסא 9 - 85.00שורה 7 כיסא 10 - 85.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 30 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 31 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 32 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 33 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 35 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 36 - מושב תפוסשורה 7 כיסא 37 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 7 כיסא 42 - 85.00שורה 7 כיסא 43 - 85.00שורה 7 כיסא 44 - 85.00שורה 7 כיסא 45 - 85.00שורה 7 כיסא 46 - 85.00שורה 7 כיסא 47 - 85.00שורה 7 כיסא 48 - 85.00שורה 7 כיסא 49 - 85.00שורה 7 כיסא 50 - 85.00שורה 7 כיסא 51 - 85.00
8 שורה 8 כיסא 1 - 85.00שורה 8 כיסא 2 - 85.00שורה 8 כיסא 3 - 85.00שורה 8 כיסא 4 - 85.00שורה 8 כיסא 5 - 85.00שורה 8 כיסא 6 - 85.00שורה 8 כיסא 7 - 85.00שורה 8 כיסא 8 - 85.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 8 כיסא 41 - מושב תפוסשורה 8 כיסא 42 - 85.00שורה 8 כיסא 43 - 85.00שורה 8 כיסא 44 - 85.00שורה 8 כיסא 45 - 85.00שורה 8 כיסא 46 - 85.00שורה 8 כיסא 47 - 85.00שורה 8 כיסא 48 - 85.00שורה 8 כיסא 49 - 85.00שורה 8 כיסא 50 - 85.00
9 שורה 9 כיסא 1 - 85.00שורה 9 כיסא 2 - 85.00שורה 9 כיסא 3 - 85.00שורה 9 כיסא 4 - 85.00שורה 9 כיסא 5 - 85.00שורה 9 כיסא 6 - 85.00שורה 9 כיסא 7 - 85.00שורה 9 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 16 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 9 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 21 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 22 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 23 - מושב תפוסשורה 9 כיסא 24 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 9 כיסא 42 - 85.00שורה 9 כיסא 43 - 85.00שורה 9 כיסא 44 - 85.00שורה 9 כיסא 45 - 85.00שורה 9 כיסא 46 - 85.00שורה 9 כיסא 47 - 85.00שורה 9 כיסא 48 - 85.00
10 שורה 10 כיסא 1 - 85.00שורה 10 כיסא 2 - 85.00שורה 10 כיסא 3 - 85.00שורה 10 כיסא 4 - 85.00שורה 10 כיסא 5 - 85.00שורה 10 כיסא 6 - 85.00שורה 10 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 19 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 10 כיסא 25 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 26 - מושב תפוסשורה 10 כיסא 27 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 10 כיסא 43 - 85.00שורה 10 כיסא 44 - 85.00שורה 10 כיסא 45 - 85.00שורה 10 כיסא 46 - 85.00שורה 10 כיסא 47 - 85.00שורה 10 כיסא 48 - 85.00שורה 10 כיסא 49 - 85.00
11 שורה 11 כיסא 1 - 85.00שורה 11 כיסא 2 - 85.00שורה 11 כיסא 3 - 85.00שורה 11 כיסא 4 - 85.00שורה 11 כיסא 5 - 85.00שורה 11 כיסא 6 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 11 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 11 כיסא 15 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 11 כיסא 34 - מושב תפוסשורה 11 כיסא 35 - מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 11 כיסא 41 - 85.00שורה 11 כיסא 42 - 85.00שורה 11 כיסא 43 - 85.00שורה 11 כיסא 44 - 85.00שורה 11 כיסא 45 - 85.00שורה 11 כיסא 46 - 85.00שורה 11 כיסא 47 - 85.00
12 שורה 12 כיסא 1 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 2 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 3 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 4 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 5 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 6 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 7 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 8 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 9 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 10 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 11 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 12 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 13 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 14 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 15 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 16 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 17 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 18 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 19 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 20 - מושב תפוסשורה 12 כיסא 21 - 85.00שורה 12 כיסא 22 - 85.00שורה 12 כיסא 23 - 85.00מושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסמושב תפוסשורה 12 כיסא 34 - 85.00שורה 12 כיסא 35 - 85.00שורה 12 כיסא 36 - 85.00שורה 12 כיסא 37 - 85.00שורה 12 כיסא 38 - 85.00שורה 12 כיסא 39 - 85.00
13 שורה 13 כיסא 1 - 85.00שורה 13 כיסא 2 - 85.00שורה 13 כיסא 3 - 85.00שורה 13 כיסא 4 - 85.00שורה 13 כיסא 5 - 85.00שורה 13 כיסא 6 - 85.00שורה 13 כיסא 7 - 85.00שורה 13 כיסא 8 - 85.00שורה 13 כיסא 9 - 85.00שורה 13 כיסא 10 - 85.00שורה 13 כיסא 11 - 85.00שורה 13 כיסא 12 - 85.00שורה 13 כיסא 13 - 85.00שורה 13 כיסא 14 - 85.00שורה 13 כיסא 15 - 85.00שורה 13 כיסא 16 - 85.00שורה 13 כיסא 17 - 85.00שורה 13 כיסא 18 - 85.00שורה 13 כיסא 19 - 85.00שורה 13 כיסא 20 - 85.00שורה 13 כיסא 21 - 85.00שורה 13 כיסא 22 - 85.00שורה 13 כיסא 23 - 85.00שורה 13 כיסא 24 - 85.00שורה 13 כיסא 25 - 85.00שורה 13 כיסא 26 - 85.00שורה 13 כיסא 27 - 85.00שורה 13 כיסא 28 - 85.00שורה 13 כיסא 29 - 85.00שורה 13 כיסא 30 - 85.00שורה 13 כיסא 31 - 85.00שורה 13 כיסא 32 - 85.00שורה 13 כיסא 33 - 85.00שורה 13 כיסא 34 - 85.00שורה 13 כיסא 35 - 85.00
14 שורה 14 כיסא 1 - 85.00שורה 14 כיסא 2 - 85.00שורה 14 כיסא 3 - 85.00שורה 14 כיסא 4 - 85.00שורה 14 כיסא 5 - 85.00שורה 14 כיסא 6 - 85.00שורה 14 כיסא 7 - 85.00שורה 14 כיסא 8 - 85.00שורה 14 כיסא 9 - 85.00שורה 14 כיסא 10 - 85.00שורה 14 כיסא 11 - 85.00שורה 14 כיסא 12 - 85.00שורה 14 כיסא 13 - 85.00שורה 14 כיסא 14 - 85.00שורה 14 כיסא 15 - 85.00שורה 14 כיסא 16 - 85.00שורה 14 כיסא 17 - 85.00שורה 14 כיסא 18 - 85.00שורה 14 כיסא 19 - 85.00שורה 14 כיסא 20 - 85.00שורה 14 כיסא 21 - 85.00שורה 14 כיסא 22 - 85.00שורה 14 כיסא 23 - 85.00שורה 14 כיסא 24 - 85.00שורה 14 כיסא 25 - 85.00שורה 14 כיסא 26 - 85.00שורה 14 כיסא 27 - 85.00שורה 14 כיסא 28 - 85.00שורה 14 כיסא 29 - 85.00שורה 14 כיסא 30 - 85.00שורה 14 כיסא 31 - 85.00
15 שורה 15 כיסא 1 - 85.00שורה 15 כיסא 2 - 85.00שורה 15 כיסא 3 - 85.00שורה 15 כיסא 4 - 85.00שורה 15 כיסא 5 - 85.00שורה 15 כיסא 6 - 85.00שורה 15 כיסא 7 - 85.00שורה 15 כיסא 8 - 85.00שורה 15 כיסא 9 - 85.00שורה 15 כיסא 10 - 85.00שורה 15 כיסא 11 - 85.00שורה 15 כיסא 12 - 85.00שורה 15 כיסא 13 - 85.00שורה 15 כיסא 14 - 85.00שורה 15 כיסא 15 - 85.00שורה 15 כיסא 16 - 85.00שורה 15 כיסא 17 - 85.00שורה 15 כיסא 18 - 85.00
16 שורה 16 כיסא 1 - 85.00שורה 16 כיסא 2 - 85.00שורה 16 כיסא 3 - 85.00שורה 16 כיסא 4 - 85.00שורה 16 כיסא 5 - 85.00שורה 16 כיסא 6 - 85.00שורה 16 כיסא 7 - 85.00שורה 16 כיסא 8 - 85.00שורה 16 כיסא 9 - 85.00שורה 16 כיסא 10 - 85.00שורה 16 כיסא 11 - 85.00שורה 16 כיסא 12 - 85.00שורה 16 כיסא 13 - 85.00
המושבים שנבחרו
סה"כ כרטיסים:


סה"כ: 0.00

פרטי מזמין
 
 שם פרטי                    שם משפחה   
 
 טלפון 
-         דואר אלקטרוני 
 
פרטי תשלום
 
מספר תשלומים
מספר כרטיס אשראי
תאריך תפוגה
3-4 ספרות אחרונות בגב הכרטיס